Monday, 20 November 2017 15:19

Foreword By The Director

wanmohd-bi

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera ....

Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-NYA jua laman sesawang rasmi Kolej Poly-Tech MARA Kesedar ini berjaya dibangunkan. Tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Teknologi Maklumat Kolej Poly-Tech MARA Kesedar khasnya kepada kumpulan webmaster kerana dapat menghasilkan portal rasmi ini.


Antara lain tujuan diadakan portal rasmi ini adalah untuk menjadi salah satu input kepada perlaksanaan MS ISO 9001:2000 dan sejajar dengan aspirasi Kolej Poly-Tech MARA. Saya mengharapkan portal ini dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT) di Kolej Poly-Tech MARA KESEDAR khususnya.


Untuk pengetahuan anda, penubuhan kolej cawangan ke sembilan ini bermatlamat menyediakan program pendidikan dan latihan yang sempurna untuk melahirkan lulusan yang berilmu dan berkemahiran luas serta mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi. Di samping itu, menyediakan program dan aktiviti ko-kurikulum yang menyeluruh untuk membina akhlak, perwatakan dan memupuk potensi pelajar.


KPTM-Kesedar juga komited untuk merealisasikan hasrat kerajaan dalam membangunkan negara menjelang tahun 2020 dengan pengisian program yang dirangka khas ke arah pencapaian ini. Antaranya ialah pemantauan yang berterusan terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran, mendapatkan pengakredatasian penuh daripada MQA dan pensijilan MS ISO menjelang tahun 2016. Dalam melahirkan pensyarah yang berdedikasi dan kompeten, mereka digalakkan untuk mendapatkan pensijilan professional dan sentiasa diberikan pendedahan terkini dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Pelajar pula telah dipandu ke arah pembentukan sahsiah, berkeyakinan dan berketrampilan diri. Kebolehan soft skills pelajar ini terangkum dalam program kebolehpasaran graduan yang diperkasakan melalui program mereka yang tersendiri. Mewujudkan amalan persekitaran yang ceria dan sihat dengan amalan 5S telah diamalkan di institusi ini. Di samping itu, kolaborasi dengan pihak industri dan beberapa agensi sedang giat dibangunkan.


Justeru, dengan semangat team building yang sedia ada di kolej ini, saya berkeyakinan penuh bahawa institusi ini akan terus maju dan berkembang selaras dengan hasrat negara untuk mengarus perdanakan bidang pengurusan di Negara ini. Diharapkan anda akan mendapat manfaat dari portal rasmi ini.
Sekian. Wassaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ENCIK WAN MOHAMAD BIN WAN DAUD
Pengarah 
Kolej Poly-Tech MARA KESEDAR

 

 

DIRECTOR BIOGRAPHY

Name : Wan Mohamad bin Wan Daud
Date of Birth : June 10th, 1965
Place of Birth : Kota Bharu, Kelantan
 
 
   
EDUCATION AND ACADEMIC QUALIFICATIONS
Higher Education    
1986 – 1990 : Bachelor in Polymer Technology (Hons),
    Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia
1984 – 1986 : Matriculation Certificate, Universiti Sains, Pulau Pinang, Malaysia
     
Secondary Education    
1978 – 1982 : Sekolah Menengah Mahmud Mahyidin, Pasir Pekan, Kota Bharu, Kelantan.
     
Primary Education    
1972 - 1977 : Sekolah Kebangsaan Bunut Susu, Pasir Mas, Kelantan
 
 
   
ACADEMIC AND OTHER RELEVANT APPOINTMENTS
Aug 2014 – Present : Director of Kolej Poly-Tech MARA KESEDAR, Kelantan
July 2011 – July 2014 : Deputy Director of Academics,Kolej Poly-Tech MARA Kota Bharu, Kelantan
Jan 2008 – Dec 2014 : Board Members of Koperasi MARA Kelantan Berhad
July 2006 – June 2011 : Academic Coordinator of UiTM Programmes of Kolej Poly-Tech MARA Kota Bharu
Sept 2003 – June 2006 : Senior Lecturer of Sciences Department (Chemistry) Kolej Poly-Tech MARA Kota Bharu, Kelantan
July 2006 – Aug 2003 : Lecturer of Sciences Department (Chemist), Kolej Yayasan Pelajaran MARA, Kota Bharu, Kelantan
1994 – 1996 : Chemist at Terang Nusa Sdn Bhd, Kota Bharu, Kelantan
1990 – 1994 : Quality Assurance Executive, Mardec Precision Product, Pulau Pinang
     
AWARDS    
2002 : Best Academic Staff, Kolej Yayasan Pelajaran MARA Kota Bharu
Read 290 times Last modified on Monday, 20 November 2017 15:38
More in this category: « Organization Chart Campus History »